Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου: www.polimorfo.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

Cookies στο σύνολο: 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (8)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE            ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ               ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

_grecaptcha                     polimorfo.gr            HTML                Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/UrRmT3mBwY326qQxUfVlHu1P/recaptcha__en.jsΤα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.


_GRECAPTCHA                     google.com                                 HTTP                 179 ημέρες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LcwhOAcAAAAAI2tpVnPZbzP65wPb_llLXBPIU8rΤα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

rc::a             google.com                       HTML                Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.

Πηγή:https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LcwhOAcAAAAAI2tpVnPZbzP65wPb_llLXBPIU8rver=3.0
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

rc::b                                                      google.com                         HTML                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή:https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LcwhOAcAAAAAI2tpVnPZbzP65wPb_llLXBPIU8rver=3.0
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

rc::c                                     google.com                           HTML                Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

Πηγή:https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LcwhOAcAAAAAI2tpVnPZbzP65wPb_llLXBPIU8rver=3.0
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.

rc::d-#                                     google.com                           HTML                Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Πηγή:https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LcwhOAcAAAAAI2tpVnPZbzP65wPb_llLXBPIU8rver=3.0
Τα δεδομένα αποστέλλονται σε: Η.Π.Α.

wc_cart_hash_#               polimorfo.gr                      HTML                  Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://polimorfo.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.8.0Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

wc_fragments_#                polimorfo.gr                                    HTML                 Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://polimorfo.gr/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προτιμήσεις (1)

Τα Cookie προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του ιστότοπου.

Όπως, για παράδειγμα, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

ONOMA COOKIE                              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                            ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ        

wp-wpml_current_language  polimorfo.gr                                    HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καθορίζει τον κωδικό χώρας που υπολογίζεται με βάση τη διεύθυνση IP του χρήστη. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον επισκέπτη.

Πηγή: https://polimorfo.gr/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/sitepress-multilingualcms/res/js/cookies/language-cookie.js?ver=1635293823
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE            ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                              ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ        

_ga                       polimorfo.gr                                       HTTP                  2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι


_gat                 polimorfo.gr                                        HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  https://www.googleanalytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι


_gid                      polimorfo.gr                                        HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.googleanalytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ) (3)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE                ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                 ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

__fb_chat_plugin                     polimorfo.gr                                          HTML               Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να καταγράφει τη διάδραση του χρήστη με το Facebook chat-widget που υπάρχει στο website.

Πηγή: https://connect.facebook.net/el_GR/sdk/xfbml.customerchat.jsΤα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι


common/cavalry_endpoint.php           facebook.com             Pixel              Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Συλλέγει δεδομένα για τη συμπεριφορά των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάσει πιο σχετική διαφήμιση. Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να περιορίσει τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση.

Πηγή: https://www.facebook.com/common/cavalry_endpoint.php?t_cstart=1635519168633t_start=1635519168633t_domcontent=1635519168643t_layout=1635519168758t_onload=1635519168758t_paint=1635519168758t_creport=1635519168758t_tti=1635519168643lid=7024501339089651491-0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία

messaging_plugin_https://polimorfo.gr/_371238212972775         facebook.com             Pixel              Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://www.facebook.com/ajax/bz?__a=1__ccg=EXCELLENT__comet_req=0__csr=__dyn=7AzHK4HUO5A9wxxy1ryUbAihwRwqo98nwgU6C7UW3q327Eiw9G2S4o6O0FEe8hw8u1twbC0LVEtwMwcG0KEswaq2210x-8w7BKdwnU6K3a1PwBgK7o1yEfo20wHwKw8y4U3mwkEbEaU2ewnE2Lw5dwJwSyES0gq__hs=18929.BP%3Aplugin_default_pkg.2.0.0.0.__hsi=7024501335171296513-0__req=2__rev=1004641581__s=%3A%3Amoz1fx__sp=1__user=0dpr=1jazoest=21984lsd=MTOu5jga_UMOAtKdnzRvIGΤα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ακατάταχτα Cookies (2)

Τα ακατάταχτα – μη ταξινομημένα – cookies είναι cookies που είμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης, μαζί και με τους παρόχους των μεμονωμένων cookies.

ONOMA COOKIE            ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                     ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ        

otqvuXmkTIR polimorfo.gr   HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: Πηγή: https://polimorfo.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.8.0Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

tAujUpJFvwZRqx    polimorfo.gr   HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://polimorfo.gr/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.8.0Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι